Περιοχή: Κόκκινη
Επίπεδο 0
2310 478794
info@bodytalk.gr
https://www.bodytalk.com/

Bodytalk, Train for [pleasure]. Ο κάθε ένας από εμάς γυμνάζεται για διαφορετικούς λόγους και για τη δική του ευχαρίστηση. Η Bdtk πρεσβεύει την ελευθερία του να επιλέγει κανείς τι είναι αυτό που τον ευχαριστεί!

X